صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: ارشاد کوششی 13,518
حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
تعداد واحدهای باقی مانده: 36,482 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,466,081
تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,365,736
تاریخ محاسبه NAV: 1396/04/03 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,365,736
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود