صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: ارشاد کوششی 14,403
حسابرس: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام
تعداد واحدهای باقی مانده: 35,597 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,863,482
تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,748,778
تاریخ محاسبه NAV: 1396/03/02 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,748,778
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود