مجامع صندوق

برگزاری مجمع عمومی سالیانه

برگزاری مجمع عمومی سالیانه مورخ 96/01/26 ساعت 15 مصوبات مجمع: 1. استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق 2. استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی صندوق 3. تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 30/09/1395 4. انتخاب موسسه حسابرسی برای سال مالی منتهی به 30/09/1396و ت...

برگزاری مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

در تاریخ 95/10/07 مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین با حضور 100% نمایندگان دارندگان واحد های ممتاز صندوق درمحل شرکت واقع در شهرک غرب خیابان فلامک شمالی کوچه نوزدهم پلاک 4 طبقه سوم برگزار شد و درخصوص تمدید مدت فعالیت صندوق رای گیری به عمل آمد. با رای تمام شرکت کنندگان ...

برگزاری مجمع تغییرات بندهایی از اساسنامه و امیدنامه صندوق

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین با حضور اعضای زیر تشکیل گردید: 1. آقای محمد بدیعی جاریانی به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس 2. آقای شماخی به نمایندگی از شرکت بیمه نوین 3. آقای خضوعی به نمایندگی از گروه توسعه صنایع بهشهر 4. خانم مونا خلیلی به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و اعتب...

برگزاری مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

اسامی حاضران در مجمع به شرح زیر می باشد : 1. آقای نصراله برزنی نماینده شرکت گروه استراتوس پارس( سهامی عام) 2. آقای علیرضا فهیمی نماینده شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین ( سهامی خاص 3. خانم مونا خلیلی نماینده شرکت خدمات مالی اعتباری راه اقتصاد نوین( سهامی عام) 4. خانم الهام سبحانی نماینده شرکت سرما...

برگزاری مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین راس ساعت 14 روز دوشنبه 1394/12/24 در محل کارگزاری بانک اقتصاد نوین با حضور ١٠٠% از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، مدیر، متولی و حسابرس به منظور تصویب صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 1394/09/30 و تعیین حسابرس صندوق تشکیل گردی...

مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین مورخ 94/03/17

مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین برای سال مالی منتهی به 93/09/30- صورت جلسه دوم

مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین برای سال مالی منتهی به 93/09/30- صورتجلسه دوم

مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین برای سال مالی منتهی به 93/09/30

مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین برای سال مالی منتهی به 93/09/30

مجمع مورخ 93/03/03صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پیرو مجمع مورخ 93/03/03 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین ضامن نقد شوندگی این صندوق حذف گردید.

مجمع مورخ 1393/01/30 صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین

مجمع مورخ 1393/01/30 صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین

مجمع مورخ 1393/01/30 صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین

مجمع مورخ 1393/01/30 صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصادنوین

مجوز سازمان در رابطه با سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس در پاسخ به صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین ،متن کامل صورتجلسه در فایل پیوست

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین با حضور نمایندگان مدیر، متولی و 70 درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر راًس ساعت ١٤ مورخ 20/01/1392 در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق ( شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین) واقع در : تهران، خیابان حافظ، بن بست ایرانیان، پلاک ٢، طبقه ششم ...

  • 1
  • صفحه 1 از 1
  • تعداد کل یافته ها 13
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود