صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (۰.۰۷) ۰ (۲۲.۱۷) ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱.۸۹ ۱.۲۱ ۹۱,۶۹۰.۵۲ ۸,۰۱۳.۲۸
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱.۵۲ ۰.۷۵ ۲۴,۵۷۹.۱۴ ۱,۴۱۱.۸۱
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ (۰.۱۳) (۰.۱۶) (۳۸.۸۸) (۴۳.۹۲)
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ (۰.۳۸) ۰.۰۱ (۷۵.۲۷) ۲.۰۲
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰ ۰ (۰.۸۵) ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰ ۰ (۰.۵۳) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱.۴۹ ۱.۶۷ ۲۲,۰۹۹.۹۵ ۴۲,۱۵۴.۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۳۸ ۰.۴۸ ۲۹۴.۴۱ ۴۶۸.۳۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰ ۰ (۰.۸۲) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ (۰.۰۲) ۰.۲۲ (۵.۹) ۱۲۵.۶۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰.۵۴ ۰.۰۶ ۶۱۷.۷۹ ۲۲.۷۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰ ۰ (۱.۳۵) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۱.۳۵) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱.۴۲ (۰.۱۴) ۱۷,۱۰۲.۰۹ (۳۹.۲۶)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۷۳) (۰.۴۶) (۹۳.۰۳) (۸۱.۵۶)
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱.۰۳ ۰.۴۶ ۴,۰۷۴.۴۴ ۴۲۸.۲۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰.۹۵ ۰ ۳,۰۵۱.۷۵ ۰