صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 80,546,596,424
ضامن نقد شوندگی دوم: مرکزی
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: ارشاد کوششی 11,970
حسابرس: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام
تعداد واحدهای باقی مانده: 38,030 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,825,922
تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,729,039
تاریخ محاسبه NAV: 1396/01/06 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,729,039
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود