صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 41,882,001,486
ضامن نقد شوندگی دوم: مرکزی
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: ارشاد کوششی 7,417
حسابرس: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام
تعداد واحدهای باقی مانده: 42,583 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,723,585
تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,646,758
تاریخ محاسبه NAV: 1395/05/01 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,646,758
X

آدرس جدید دفتر مرکزی صندوق اقتصاد نوین

نشانی دفتر مرکزی : تهران، شهرک قدس (غرب) ، فاز 4، خیابان فلامک شمالی ، کوچه 19 ، پلاک 4
(داخلی 304) 110-88566101

×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود