صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 98,025,104,085
ضامن نقد شوندگی دوم: مرکزی
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: ارشاد کوششی 12,508
حسابرس: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام
تعداد واحدهای باقی مانده: 37,492 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,948,798
تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,836,993
تاریخ محاسبه NAV: 1396/02/03 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,836,993
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود