صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 65,189,012,641
ضامن نقد شوندگی دوم: مرکزی
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: ارشاد کوششی 9,585
حسابرس: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام
تعداد واحدهای باقی مانده: 40,415 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,888,655
تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,801,149
تاریخ محاسبه NAV: 1395/09/16 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,801,149
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود