صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 43,574,970,171
ضامن نقد شوندگی دوم: مرکزی
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: ارشاد کوششی 7,563
حسابرس: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام
تعداد واحدهای باقی مانده: 42,437 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,839,509
تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,761,599
تاریخ محاسبه NAV: 1395/03/07 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,761,599
X

آدرس جدید دفتر مرکزی صندوق اقتصاد نوین

نشانی دفتر مرکزی : تهران، شهرک قدس (غرب) ، فاز 4، خیابان فلامک شمالی ، کوچه 19 ، پلاک 4
(داخلی 304) 110-88566101

×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود