صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 69,818,719,419
ضامن نقد شوندگی دوم: مرکزی
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: ارشاد کوششی 10,952
حسابرس: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام
تعداد واحدهای باقی مانده: 39,048 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,466,390
تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,374,974
تاریخ محاسبه NAV: 1395/12/06 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,374,974
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود